Altra Informació Rellevant

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb les comunicacions sobre Altra Informació Rellevant enviades per Criteria Caixa, S.A.U. a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment amb la legislació vigent.


DataTítol
21-06-2022 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 120 kB )

29-04-2022 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 120 kB )

28-02-2022 La Societat informa sobre la publicació dels seus comptes anuals corresponents a l’exercici 2021 a la seva pàgina web

(PDF, 82 kB )

22-02-2022 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 100 kB )

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.